Zeven soorten van ondersteuning - Seven types of support  I At the studio (2022)

Het verhalen - Narration  I Onderdelen-parts  (2021-2022)

Alleen maar niet alleen - Alone but not alone I  Wander- Fences - happy armour - the mental supports (2020-2021)

Experimenten in de heropleving van organismen - Experiments in the revival of organisms (2020 -2021)