Hilde Van Canneyt, oktober 2021 

De sculpturen van beeldenmaker SIEN GODDERIS (1979) zijn een projectie van haar innerlijke zijn. Haar entresol is niet vrolijk, eerder rauw en melancholisch. Het zijn existentiële verstoorde herinneringen die vanuit haar eigen leven aansluiten en verlangen naar diepere connectie. Haar insteek gaat over hoe je als mens in elkaar zit, je rugzak, over voortkabbelend lief en leed, wat je toont en wat je bemantelt; kortom: het oncomfortabele gevoel van being a humanbeing.
Ook vrouwelijkheid en seksualiteit wordt in haar werk afgetast. Het is zowel een fragiel narratief als universeel verhaal: beeldhouwen vanuit de eigen reflectie om verbondenheid te genereren. Eveneens is het een subtiele confrontatie met de kijker die ze tot verwondering uitnodigt naar haar ongeremde kracht en verbeelding te kijken.

Er zit een lijn in de gevoelsmatigheid van haar structuren, maar niet in het onderwerp, de materie of de vorm. Verschillende vormentalen worden bij elkaar gevoegd, er is geen eenduidige stijl. Open en gesloten vormen, (deels) figuratief en abstract wisselen elkaar af. Vertrekpunt en opbouw - meestal in klei - blijft instinctief en ongeordend. Vormen en materialen worden intuïtief naar haar hand gezet. Zo zijn haar sculpturen veruiterlijkingen van dingen die in het onderbewustzijn vermaledijd zijn. Deze hebben duidelijke uitwendige structuren en schrifturen en worden afgewerkt met potlood en inkt: transparantie versus gelaagdheid zorgen voor interessante oppervlakken. Siens' sculptuurstillevens hebben inherent symbolische (vanitas)motieven. Denk aan de fallus himself, alsook vogels, schubbenmotieven en ex-voto motieven. 
Naar eigen zeggen, zijn haar werken artefacten: verstoringen, wat blijft hangen, als een kunstmatig verschijnsel waar je niet vanaf geraakt. Denk aan titels als: Fence, Happy armour of The mental supports.


 The Art Couch, Posted by Johan Debruyne, maart 2022
Solo tentoonstelling, Poortersloge Brugge (CC Brugge)
"SO HAPPY I COULD CRY"

"Haar vormentaal vind ik heel bijzonder. Het gaat bijna altijd om een symbiose van abstractie en figuratie, waarbij niet zelden gevonden voorwerpen worden ingepast. Af en toe zie je vaak behoorlijk duidelijk een hand, iets wat aan een hart refereert of aan ingewanden, en ik zie vooral vingers, knoken, krachtig en broos tegelijk. Geheel eigenzinnig brengt ze de dingen - weinig kleur - bij elkaar, vlijen de onderdelen zich tegen elkaar aan tot soorten beeldende collages. Nostalgie. Ik voel ook verlies, teloorgang én pogingen om de dingen weer samen te stellen, te helen. Voorts is er haar unieke manier van presenteren, de sokkels, de ovenstenen, de met was bestreken bladen, het geheel van lussen op poten waarop haar werken alleen kunnen zijn en toch samen horen. Op het pamflet dat bij de ingang voor het grijpen ligt, een citaat van Sien zelf. Het komt uit een interview met collega Hilde Van Canneyt: "Heerlijk zijn de onvolkomenheden, de krassen en de ruis op de ziel, alsook het vuil dat meekomt. Er ontstaan herinneringen, ervaringen en genestelde indrukken, die door het vorderen van de tijd een zekere verstoring ondergaan. Wat overblijft zijn artefacten, samengebundelde verwrongen gedachten."

Ik denk dat Sien Godderis en ondergetekende gelijkgestemde zielen zijn. Ik ben blij, om het "moois" en het breekbaars dat ze me heeft laten zien, maar het is beheerste blijheid. Ik kan weer dromen, het voelt aan als thuis, maar schreeuwen van geluk? Nee. Ik neem de fiets, trotseer de Brugse kasseien en rijd tevreden huiswaarts. Dàt wel. In Exporuimte 1Punt1 wordt bevestigd dat het leven lang geen feest is, maar dat je toch gelukkig kan zijn."

Cover en artikel, kunstletters, januari 2021 . K

Project Inside/Out 2020, kasteel Borluut, Sint -Denijs-Westrem, Gent

In de opstelling voor de tentoonstelling 'INSIDE/OUT' wordt de christelijke iconologie waarin Jan Van Eyck zijn oeuvre zich situeert, vertaald naar een hedendaagse expliciete beeldtaal. 

2019, Expo 'Nature morte contemporaine', Atelier 2, Villeneuve d'Asque

 "Experiment in the revival of organismen", is een titel van een Russische film uit 1940 die de evolutie laat zien van het onderzoek naar het ontstaan ​​van dode organismen. Het is een krachtige verwijzing naar de reconstructie van basisgrondstoffen en organische vormen en naar de zoektocht naar compositie, interactie tussen vormen en deze nieuw leven in te blazen.

Expo Onverbloemd, 2019, Diksmuide. 

2020,  galerie KUNSTWERKKUNST, Gent 'My daily objects'.
Solo opstelling met wandobjecten en kleine sculpturen.
Werkatelier op locatie.