'Heerlijk zijn de onvolkomenheden, de krassen en de ruis op de ziel, alsook het VUIL dat meekomt. Er ontstaan herinneringen, ervaringen en genestelde indrukken, die door het vorderen van de tijd een zekere verstoring ondergaan. Wat overblijft zijn artefacten, samengebundelde verwrongen gedachten'


Bestaansrecht 

Vanuit een fascinatie voor het 'minder zichtbare' en het 'rauwe' creëer ik een subjectieve realiteit waarin essentiële emoties als geluk en verdriet zich op een eigenzinnige manier met elkaar verhouden. Samengevat is mijn werk een onderzoek naar de onzichtbare gelaagde opbouw van menselijke kwetsbaarheid. Ik verken hierbij de velden van vrouwelijkheid,  seksualiteit,  innerlijke conflicten en de effecten hiervan op het sociale gedrag en aanvaarde sociale normen in de maatschappij .   

Bij dit onderzoek betrek ik het materiële rondom me.
Opgeleid als restaurator kom ik in mijn vakgebied nauw in contact met de (geromantiseerde) schoonheid van schade en degradatie. Deze aftakeling laat een doorkijk zien naar de noodzakelijk materiële opbouw van het object. Daardoor  wordt de aanwezigheid en het bestaansrecht van het object voor mij veel tastbaarder.

Vanuit deze invalshoek wordt vaak een graad van subtiele transparantie of doorkijk in het werk opgenomen. Ook bevat de huid van het werk verwijzingen naar de materiaal-technische ouderdom van een object. 

Fragiliteit en kwetsbaarheid wordt vertaald in een abstraherende beeldtaal. 
Er ontstaat verstilling en een onbestemde sfeer. Het resulteert tot een reeks van sculpturen en opstellingen waarbij een iconografische en een vaag herkenbare materiële beeldtaal een abstracte vormgeving aanvult.

Sien Godderis ( 1979, Brugge, België)


Cover en artikel, kunstletters, januari 2021 . K

Project Inside/Out 2020, kasteel Borluut, Sint -Denijs-Westrem, Gent

In de opstelling voor de tentoonstelling 'INSIDE/OUT' wordt de christelijke iconologie waarin Jan Van Eyck zijn oeuvre zich situeert, vertaald naar een hedendaagse expliciete beeldtaal. 

2019, Expo 'Nature morte contemporaine', Atelier 2, Villeneuve d'As

«Expérience dans la renaissance des organismes» ('Experiment in the revival of organisms'), titre d'un film russe de 1940 qui montre l'évolution de la recherche sur la génération des organismes morts. C'est une référence puissante à la reconstruction des matières premières de base et des formes organiques et à la recherche de la composition, de l'interaction entre les formes et de leur donner une nouvelle vie.

Expo Onverbloemd, 2019, Diksmuide. 

2020,  galerie KUNSTWERKKUNST, Gent 'My daily objects'.
Solo opstelling met wandobjecten en kleine sculpturen.
Werkatelier op locatie.